Sekcja Ruchu Drogowego

PROMILE ALKOHOLU WE KRWI

Policyjne statystyki alarmują - ponad 10% wypadków drogowych powodują pijani kierowcy, rocznie pociaga to za sobą
setki ofiar śmiertelnych i tysiące osób rannych.

W polskim prawie dopuszczalna zawartość alkoholu we krwi wynosi do 0.2 promila, zawartość od 0.2 do 0.5 promila
jest traktowana jako stan po spożyciu alkoholu, natomiast powyżej 0.5 promila jest to stan upojenia alkoholowego.

1 porcja alkoholu to:

Szacunkowa ilość alkoholu we krwi po godzinie od spożycia (w promilach):

Waga ciała kierowcy 1 porcje 2 porcje 5 porcje 8 porcje 10 porcje
60 kg 0,24 promila 0,47 promila 1,19 promila 1,90 promila 2,38 promila
70 kg 0,20 promila 0,41 promila 1,02 promila 1,63 promila 2,04 promila
80 kg 0,18 promila 0,36 promila 0,89 promila 1,43 promila 1,78 promila
90 kg 0,16 promila 0,32 promila 0,79 promila 1,27 promila 1,59 promila
100 kg 0,14 promila 0,28 promila 0,71 promila 1,14 promila 1,43 promila
110 kg 0,13 promila 0,26 promila 0,65 promila 1,04 promila 1,30 promila

Podkreślamy, że są to wartości szacunkowe stężenia alkoholu we krwi po godzinie od jego wypicia.


Zawartość promili Objawy występujące w zależności od stężenia (promili) alkoholu we krwi
0,3-0,5Upośledzenie koordynacji ruchowo - wzrokowej, zaburzenia równowagi, euforia i obniżenie krytycyzmu.
0,5-0,7Zaburzenia sprawności ruchowej, nadmierna pobudliwość i gadatliwość, obniżenie samokontroli oraz błędna ocena własnych możliwości, które często prowadzą do fałszywej oceny sytuacji przez kierowcę.
0,7-2,0Zaburzenia równowagi, sprawności, koordynacji ruchowej, błędy w logicznym myśleniu, wadliwe wyciąganie wniosków, opóźnienie czasu reakcji, wyraźna drażliwość, zachowanie agresywne, wzrost ciśnienia krwi, przyspieszona akcja serca.
2,0-3,0Zaburzenia mowy i równowagi, wzmożona senność, znacznie obniżona zdolność do kontroli własnych zachowań.
3,0-4,0Spadek ciśnienia krwi, obniżenie ciepłoty ciała, zanik odruchów fizjologicznych, zaburzenia świadomości prowadzące do śpiączki.
>4,0Stan poważnego zagrożenia życia

Zawartość promili dla poszczególnych osób może się różnić, ponieważ każda osoba ma indywidualną tolerancję na alkohol,
a wynika to z metabolizmu.

Zanim wsiądziesz za kierownicę po spożyciu nawet minimalnej dawki alkoholu pomyśl o ewentualnych konsekwencjach. Co dziesiąty wypadek powodują nietrzeźwi kierowcy!


Źródło materiału - internet

.::Copyright © 2007 KMP Siedlce::.  |   Stronę prowadzą M.Kowalczyk, M.Charkiewicz

Ten Serwer nie jest w żaden sposób połączony z siecią komputerową Policji
i zawiera tylko jawne dane udostępniane przez Komendę Miejską Policji w Siedlcach.

Projekt M. Kowalczyk, M. Charkiewicz
wykonanie  Mariusz Charkiewicz